Bài 04: Windows Explorer

1. Giới thiệu Windows Explorer trong tin học cơ bản

Windows Explorer là một công cụ hữu ích của windows, giúp thực hiện các thao táo về ổ đĩa – Drive, thư mục – Folder, tập tin – File…

2. Khởi động:

 • C1: Nhấn vào công cụ Windows Explorer trên thanh Taskbar.
 • C2: Nhấn phải lên biểu tượng Computer – chọn Open.
 • C3: Nhấn phải nút Start – chọn Open Windows Explore.

3. Màn hình giao diện:

 • Thanh thực đơn – Menu, thanh công cụ – Toolbar
 • Các ổ đĩa, cây thư mục (nằm bên trái màn hình)
 • Các thư mục con, tập tin… (nằm bên phải màn hình).

Chú ý:

 • Ổ đĩa – Drive được ký hiệu là các ký tự A:, B:, C:, D:, E:, F: …
 • Thư mục – Folder có màu vàng
 • Còn lại là tập tin – File…xem các cách View – Detail.

4. Tạo thư mực – Folder:

 • Chọn nơi cần tạo thư mục (chọn ổ đĩa nào…, vd: chọn đĩa D:, hay E:, hay F:.. )
 • Nhấn phải chuột – chọn New – Folder – gỏ vào tên thư mục cần tạo, Enter.

5. Sao chép tập tin, thư mục – Copy:

 Chọn tập tin hay thư mực cần sao chép. Nhấn phải – chọn Copy (hoặc: Ctrl + C).
 Chọn nơi cần chép sang, ổ đĩa nào, thư mục nào. Nhấn phải – chọn Paste (hoặc: Ctrl + V).

6. Di chuyển tập tin, thư mục – Move:

 • Chọn tập tin hay thư mục cần di chuyển. Nhấn phải – chọn Cut (hoặc: Ctrl + X).
 • Chọn nơi cần chuyển sang, ổ đĩa nào, thư mục nào. Nhấn phải – chọn mục Paste (hoặc: Ctrl + V).

7. Đổi tên tập tin, thư mục – Rename:

 • Nhấn phải lên tập tin, hay thư mục cần đổi tên – chọn Rename.
 • Nhấn con trỏ chuột vào dấu nháy– xoá phần tên cũ, gỏ tên mới – nhấn Enter.

Chú ý:

Để nhìn thấy phần mở rộng (phần kiểu, đuôi) của tập tin, ta chọn menu Organize – Folder and search options – thẻ View – bỏ check mục ¨ Hide Extensions for… nhấn Apply – ok.

8. Qui ước đặt tên tập tin trong windows:

Tên tập tin bao gồm 2 phần:
<Tên chính>.<Kiểu>
Tên tập tin, tên thư mục không bao gồm các ký tự đặc biệt như: *, ?, #, &…
Kiểu của tập tin còn gọi là Phần mở rộng của tập tin.
Vd: có tập tin Baitho.Txt (Baitho là phần tên, Txt là kiểu).

9. Ký tự đại diện:

 • Dấu * đại diện cho nhiều ký tự bất kỳ.
 • Dấu ? đại diện cho một ký tự bất kỳ.

Vd:

 • Các tập tin có kiểu Txt viết đại diện là: *.Txt
 • Các tập tin có ký tự đầu là N viết N*.*
 • Các tập tin có ký tự thứ 2 là H viết ?H*.*

10. Đơn vị đo thông tin:

 • 1 Bit chứa giá trị 0 hoặc 1
 • 1 Byte = 8 bits
 • 1 KB = 1024 bytes
 • 1 MB = 1024 Kb
 • 1 GB = 1024 Mb
 • 1 TB = 1024 Gb

11. Tìm và sao chép tập tin:

 • Chọn ổ đĩa cần tìm kiếm, vd: đĩa C:
 • Trên thanh công cụ mục Search, gỏ vào tên tập tin đại diện cần tìm, vd: *.txt, nhấn Enter để máy tìm kiếm, xem kết quả tìm kiếm.
 • Chọn các tập tin cần sao chép, nhấn phải – Copy.
 • Chọn nơi cần chép sang, nhấn phải – Paste.

12. Đặt thuộc tính cho tập tin, thư mục:

Nhấn phải lên tập tin hay thư mục cần đặt thuộc tính – chọn mục Properties – check vào thuộc tính thích hợp – ok

 • Read only: thuộc tính chỉ đọc, được quyền xem nội dung tập tin, không được sửa nội dung.
 • Hidden: thuộc tính ẩn, che dấu đi không cho phép nhìn thấy tập tin đó.

Chú ý: Để hiện lại các tập tin đã đặt thuộc tính ẩn ta chọn: Organize – Folder and search options, chọn thẻ View – chọn mục Show hidden files… – ok (mục Don’t show…: là ẩn đi).

13. Xoá tập tin, thư mục:

 • Nhấn phải chuột lên tập tin hay thư mục cần xoá, chọn mục Delete – chọn Yes.
 • Giữ phím Shift để xóa mất hẳn không còn ở thùng rác.

Chú ý:

Chỉ xoá các dữ liệu không cần thiết, không được xoá các chương trình cài đặt trên máy (các chương trình thường là tiếng anh và được cài trên đĩa C:).

14. Chọn nhiều tập tin thư mục:

 • Chọn các tập tin liên tục ta giữ Shift.
 • Chọn các tập tin không liên tục ta giữ Ctrl.Trung tâm tin học
BẢO NGHIỆP
Đào tạo tin học ứng dụng - Tin học kỹ thuật - Tin học mỹ thuật chuyên nghiệp
Thường xuyên khai giảng khóa mới: tin học cơ bản, tin học nâng cao, Thiết kế đồ họa, Khóa học Corel, Khóa học Illustrator, Khóa học Photoshop, Khóa học Autoad, Khóa học 3d max, Khoa học thiết kế khuôn mẫu Creo/Prametric 3.0 ...
Cơ sở 1: số 27 đường CN6, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM
Cơ sở 2: 168 Trần thanh mại, Kp2, Phường tân tạo A, quận Bình Tân. TPHCM
ĐT: 0989.13.58.13 – 0903.163.175

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hotline: 0989.13.58.13
Gọi điện
Zalo