Bài 3: Nhóm hàm điều kiện logic

1. Hàm OR:

 • Cú pháp: OR(BTDK1, BTDK2, …)
 • Hàm OR cho ra giá trị đúng (True) khi có ít nhất một BTDK (biểu thức điều kiện) đúng.
 • Hàm OR chỉ sai (False) khi tất cả các BTDK đều sai.
 • Vd: OR(5>3, 4>7)=True
 • OR(5>7, 4>7)=False

2. Hàm AND:

 • AND(BTDK1, BTDK2, …)
 • Hàm And chỉ đúng khi tất cả các biểu thức điều kiện điều đúng
 • Hàm And sai khi có ít nhất 1 BTDK sai.
 • Vd: And(5>3, 7>6)=True
 • And(5>3,7>9)=False

3. Hàm NOT:

 • NOT(BTDK)
 • Hàm Not cho ra giá trị ngược lại BTDK.
 • Vd: Not(5>3)=False
 • Not(3>5)=True

4. Hàm IF:

 • IF(BTDKSS, Giá trị đúng, Giá trị sai)
 • Hàm IF sẽ kiểm tra BTDKSS (biểu thức điều kiện so sánh) trước
 • Nếu BTDKSS đúng thì hàm IF cho ra “Giá trị đúng”
 • Ngược lại btdkss sai thì hàm IF cho ra “Giá trị sai”
 • BTDKSS: >, <, =, >=, <=, < > (khác nhau)
  • Vd: IF(ô Dtb>=5, “Đậu”,”Rớt”)

5. Chèn thêm cột, dòng, thêm sheet:

 • Đặt ô định vị tại vị trí cần chèn thêm
 • Chọn thẻ Home – trong nhóm Cells – chọn Insert
 • Chọn Insert Cells: chèn thêm ô
 • Chọn Insert Sheet Columns: chèn thêm cột
 • Chọn Insert Sheet Rows: chèn thêm dòng
 • Chọn Insert Sheet: chèn thêm sheet.

Chú ý: Xem các ví dụ trong bài tập theo hướng dẫn của giáo viên. Hàm IF thường được sử dụng, vì vậy học viên nên tập kỹ hàm này.

Đây là phần kiến thức cô đọng, vì vậy chi tiết từng bài học sẽ được giáo viên hướng dẫn tại lớp học.

Chúc các bạn học tập đạt kết quả tốt nhất!

 trung tam tin hoc tot nhattrung tam tin hoc tot nhattrung tam tin hoc tot nhat

Đăng ký khóa học tin học văn phòng tại trung tâm tin học BẢO NGHIỆP

Nội dung chi tiết môn học, học phí tin học văn phòng A tại (học tin học văn phòng)


Cơ sở 1: 
số 27 đường CN6, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM

(Trong nhà văn hóa lao động quận Tân Phú – Trong khu công nghiệp Tân Bình)

Cơ sở 2: 168 Trần thanh mại, Kp2, Phường tân tạo A, quận Bình Tân. TPHCM
(Trong nhà văn hóa lao động quận Bình Tân)
ĐT: 0989.13.58.13 – 0903.163.175

 trung-tam-tin-hoc (1) trung-tam-tin-hoc

Các bài trong tài liệu tin học văn phòng A – Microsoft Excel 2010


Mục Lục
Bài 1: Giới thiệu Microsoft Excel 2010

Bài 2: Nhóm hàm thống kê dữ liệu
Bài 3: Nhóm hàm điều kiện logic 
Bài 4: Các hàm trong Excel
Bài 5: Nhóm hàm thống kê theo điều kiện
Bài 6: Nhóm hàm dò tìm dữ liệu
Bài 7: Nhóm hàm kiểu chuổi
Bài 8: Định dạng dữ liệu ngày
Bài 9: Nhóm hàm về thời gian
Bài 10: Sắp xếp dữ liệu
Bài 11:  Rút trích, lọc dữ liệu tự động
Bài 12: Rút trích dữ liệu nâng cao
Bài 13: Nhóm hàm cơ sở dữ liệu – Database

 Trung tâm tin học
BẢO NGHIỆP
Đào tạo tin học ứng dụng - Tin học kỹ thuật - Tin học mỹ thuật chuyên nghiệp
Thường xuyên khai giảng khóa mới: tin học cơ bản, tin học nâng cao, Thiết kế đồ họa, Khóa học Corel, Khóa học Illustrator, Khóa học Photoshop, Khóa học Autoad, Khóa học 3d max, Khoa học thiết kế khuôn mẫu Creo/Prametric 3.0 ...
Cơ sở 1: số 27 đường CN6, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM
Cơ sở 2: 168 Trần thanh mại, Kp2, Phường tân tạo A, quận Bình Tân. TPHCM
ĐT: 0989.13.58.13 – 0903.163.175