Bài 7: Nhóm hàm kiểu chuổi

1. Hàm Left:

 • Cú pháp: Left(Chuỗi, Số ký tự cần lấy)
 • Hàm Left dùng để lấy một hoặc nhiều ký tự của một chuỗi từ bên trái
 • Vd: Left(“ABCDE”, 2)=AB

2. Hàm Right:

 • Right(Chuỗi, Số ký tự cần lấy)
 • Hàm Left dùng để lấy một hoặc nhiều ký tự của một chuỗi từ bên phải
 • Vd: Right(“ABCDE”, 2)=DE

3. Hàm MID:

 • MID(Chuỗi, Vị trí bắt đầu lấy, Số ký tự cần lấy)
 • Hàm Left dùng để lấy một hoặc nhiều ký tự của một chuỗi từ giữa
 • Vd: Mid(“ABCDE”, 2, 1)=B
 • Mid(“ABCDE”,2,2)=BC

4. Hàm LEN:

 • LEN(chuỗi): dùng cho ra chiều dài của chuỗi, số ký tự của chuỗi đó.
 • Vd: len(“ABC”)=3

5. Toán tử ghép chuỗi dấu &:

 • Vd1: “AB” & “CD”=”ABCD”
 • Vd2: Left(“ABCDE”,2) & Right(“ABCDE”,2)=”ABDE” (chú ý dạng này khi thi)

6. Hàm Upper:

 • Dùng đổi chuỗi chữ thường thành chữ hoa
 • Vd: Upper(“abc”)=”ABC”

7. Hàm Lower:

 • Dùng đổi chữ hoa thành chữ thường
 • Vd: Lower(“ABC”)=”abc”

8. Hàm Proper:

 • Dùng đổi chữ đầu tiên của từ thành chữ hoa
 • Vd: Proper(“tin học”)=”Tin Học”

9. Hàm Trim:

 • Dùng cắt bỏ các khoảng trắng dư thừa ở đầu và cuối chuỗi
 • Vd: Trim(“ Tin học “)=”Tin học”

10. Dùng kết hợp hàm:

 • Dùng kết hợp các hàm về chuỗi với hàm IF, VLOOKUP, HLOOKUP…
 • Xem bt thao hd của gv, hv nên thực hành kỹ phần ghép nhiều hàm.

11. Định dạng dữ liệu %:

 • Chọn các cell cần định dạng
 • Chọn thẻ Home – trong nhóm Cells – chọn Format – Format Cells… – chọn thẻ Number
 • Chọn mục Percentage – chọn số lẻ thập phân – ok

 

Chú ý: Học viên thực hành theo sự hướng dẫn của giáo viên tại lớp theo đúng công thức của từng bài học.

Đây là phần kiến thức cô đọng, vì vậy chi tiết từng bài học sẽ được giáo viên hướng dẫn tại lớp học.

Chúc các bạn học tập đạt kết quả tốt nhất!

 trung tam tin hoc tot nhattrung tam tin hoc tot nhattrung tam tin hoc tot nhat

Đăng ký khóa học tin học văn phòng tại trung tâm tin học BẢO NGHIỆP

Nội dung chi tiết môn học, học phí tin học văn phòng A tại (học tin học văn phòng)


Cơ sở 1: 
số 27 đường CN6, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM

(Trong nhà văn hóa lao động quận Tân Phú – Trong khu công nghiệp Tân Bình)

Cơ sở 2: 168 Trần thanh mại, Kp2, Phường tân tạo A, quận Bình Tân. TPHCM
(Trong nhà văn hóa lao động quận Bình Tân)
ĐT: 0989.13.58.13 – 0903.163.175

 trung-tam-tin-hoc (1) trung-tam-tin-hoc

Các bài trong tài liệu tin học văn phòng A – Microsoft Excel 2010


Mục Lục
Bài 1: Giới thiệu Microsoft Excel 2010

Bài 2: Nhóm hàm thống kê dữ liệu
Bài 3: Nhóm hàm điều kiện logic 
Bài 4: Các hàm trong Excel
Bài 5: Nhóm hàm thống kê theo điều kiện
Bài 6: Nhóm hàm dò tìm dữ liệu
Bài 7: Nhóm hàm kiểu chuổi
Bài 8: Định dạng dữ liệu ngày
Bài 9: Nhóm hàm về thời gian
Bài 10: Sắp xếp dữ liệu
Bài 11:  Rút trích, lọc dữ liệu tự động
Bài 12: Rút trích dữ liệu nâng cao
Bài 13: Nhóm hàm cơ sở dữ liệu – Database

 Trung tâm tin học
BẢO NGHIỆP
Đào tạo tin học ứng dụng - Tin học kỹ thuật - Tin học mỹ thuật chuyên nghiệp
Thường xuyên khai giảng khóa mới: tin học cơ bản, tin học nâng cao, Thiết kế đồ họa, Khóa học Corel, Khóa học Illustrator, Khóa học Photoshop, Khóa học Autoad, Khóa học 3d max, Khoa học thiết kế khuôn mẫu Creo/Prametric 3.0 ...
Cơ sở 1: số 27 đường CN6, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM
Cơ sở 2: 168 Trần thanh mại, Kp2, Phường tân tạo A, quận Bình Tân. TPHCM
ĐT: 0989.13.58.13 – 0903.163.175