Học Illustrator 

Nội dung chi tiết trong khóa học Illustrator

Thao tác với các công cụ vẽ hình cơ bản trong illustrator (Ai)

 • Công cụ Rectangle
 • Công cụ Rounded Rectangle
 • Công cụ Ellipse
 • Công cụ Polygon
 • Công cụ Star
 • Công cụ Flare
 • Công cụ Line Segment
 • Công cụ Arc
 • Công cụ Spiral
 • Công cụ Rectangular Grid
 • Công cụ Polar Grid

Nhóm lệnh Transform: Các phép biến đổi hình học (Scale, Rotate, Reflect, Shear, Distort, Perspective) của illustrator

 • Di chuyển đối tượng (Position)
 • Co giãn đối tượng (Scale)
 • Xoay đối tượng (Rotate)
 • Lật đối xứng đối tượng (Reflect)
 • Kéo xiên đối tượng (Shear)
 • Biến dạng đối tượng (Distort)
 • Biến dạng đối tượng theo phối cảnh (Perspective)

Nhóm công cụ vẽ tự do: Các thao tác tạo và hiệu chỉnh đường Path, các lệnh về Path trong illustrator

 • Công cụ Pen Tool
 • Công cụ Add Anchor Point Tool
 • Công cụ Delete Anchor Point Tool
 • Công cụ Convert Anchor Point Tool
 • Sử dụng công cụ Direct Selection tool để hiệu chỉnh đường Path
 • Lệnh Object/Path/Join
 • Lệnh Object/Path/Average
 • Lệnh Object/Path/Outline Stroke
 • Lệnh Object/Path/Offset Path
 • Lệnh Object/Path/Simplify
 • Lệnh Object/Path/Add Anchor Points
 • Lệnh Object/Path/Divide Object Below
 • Lệnh Object/Path/Split Into Grid
 • Lệnh Object/Path/Clean up

Công cụ cọ Brush và Symbol trong khóa học Illustrator online

 • Các loại cọ Brush
 • Cách tạo cọ mới
 • Công cụ Painbrush
 • Công cụ Pencil
 • Công cụ Smooth
 • Công cụ Erase
 • Công cụ Scissors
 • Công cụ Knife
 • Sử dụng Symbol palette
 • Sử dụng các công cụ Symbol

Màu sắc: Thuộc tính và sử dụng các dạng tô màu của illustrator (Ai)

 • Palette Color
 • Palette Swatches
 • Palette Gradient
 • Palette Pattern

Công cụ đường viền trên illustrator

 • Các thao tác tạo và định dạng đường viền
 • Palette Stroke
 • Palette Appearance

Text: Định dạng ký tự (character), đoạn (paragraph) của illustrator

 • Nhập và hiệu chỉnh văn bản
 • Hộp thoại định dạng ký tự (Character)
 • Hộp thoại định dạng đoạn (Paragraph)

Nhóm hiệu ứng (Blend, Envelope, Extrude & Bevel) trong khóa học illustrator online

 • Thao tác và ứng dụng hiệu ứng Blend
 • Thao tác và ứng dụng hiệu ứng Envelope
 • Thao tác và ứng dụng hiệu ứng Extrude & Bevel
 • Biến dạng đối tượng (Distort)
 • Nhóm công cụ Liquify

Trung tâm tin học BẢO NGHIỆP Đào tạo tin học ứng dụng - Tin học kỹ thuật - Tin học mỹ thuật chuyên nghiệp Thường xuyên khai giảng khóa mới: tin học cơ bản, tin học nâng cao, Thiết kế đồ họa, Khóa học Corel, Khóa học Illustrator, Khóa học Photoshop, Khóa học Autoad, Khóa học 3d max, Khoa học thiết kế khuôn mẫu Creo/Prametric 3.0 ... Cơ sở 1: số 27 đường CN6, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM Cơ sở 2: 168 Trần thanh mại, Kp2, Phường tân tạo A, quận Bình Tân. TPHCM ĐT: 0989.13.58.13 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hotline: 0989.13.58.13
Gọi điện
Zalo