Trang chủ / Khóa học Illustrator – Bài tập làm thêm (page 2)

Khóa học Illustrator – Bài tập làm thêm

Khóa học Adobe Illustrator khai giảng hàng tuần

Ngoài hệ thống bài tập thưc hành trên lớp theo giáo trình được hướng dẫn trực tiếp của giáo viên. Chúng tôi tổng hợp thêm một số bài tập cho các bạn làm thêm để nâng cao kỹ năng, thao tác và tư duy trong công việc thiết kế của mình.

Học Illustrator 

Nội dung chi tiết trong khóa học Illustrator Thao tác với các công cụ vẽ hình cơ bản trong illustrator (Ai) Công cụ Rectangle Công cụ Rounded Rectangle Công cụ Ellipse Công cụ Polygon Công cụ Star Công cụ Flare Công cụ Line Segment Công cụ Arc Công cụ Spiral Công cụ …

Xem tiếp