Khóa học lập trình Website ASP.NET

ĐỀ CƯƠNG ASP.NET

Tên môn học: Lập trình Client – side

Thời gian học: 1 tháng, tuần 3 buổi, 1 buổi 2h.

1. Mục đích môn học:

Giúp học viên nắm vững các kỹ thuật lập trình web ở Client – side

2. Yêu cầu:

Dành cho tất cả học viên đã biết sử dụng Windows, Word, các bạn học viên yêu thích web, và có định hướng làm việc với nền web

3. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Tổng quan về lập trình web

Các khái niện cơ bản
Các dịch vụ cơ bản của Internet
Khai thác tài nguyên trên Internet
Các bước thiết lập website
Bài 2: Tổng quan ngôn ngữ HTML

Giới thiệu về HTML
Cấu trúc của 1 tài liệu HTML
Các Tag cơ bản
Bài 3: Định dạng HTML

Định dạng trang HTML
Định dạng văn bản
Chèn các ký tự đặc biệt
Bài 4: Các Tag HTML

Các Tag danh sách
Tag liên kết trang
Tag kẻ bảng
Bài 5: Tổng quan lập trình JavaScript

Giới thiệu
Một số hộp thoại cơ bản
sử dụng JavaScript trong trang HTML
Bài 6: Ngôn ngữ lập trình JavaScript

Biến
Toán tử
Một số hàm cơ bản trong JavaScript
Bài 7: Các kiểu cấu trúc ngôn ngữ lập trình JavaScript

Kiểu dữ liệu
Cấu trúc điều kiện
Cấu trúc lặp
Xử lý lỗi
Bài 8: Kỹ thuật lập trình JavaScript

Hàm
thủ tục
Bài 9: Các đđối tượng trong JavaScript

Lớp đối tượng
Lớp đối tượng – kế thừa
Bài 10: CSS và DHTML

Giới thiệu CSS
Định nghĩa Style
Sử dụng phân loại CSS
Bài 11: CSS và DHTML (tiếp theo)

Selector trong CSS và phạm vi ảnh hưởng
Giới thiệu về HTML DOM
Bài 12: CSS và DHTML (tiếp theo)

Thuộc Tính (Property) và Phương thức (Method)
Xử lý sự kiện (Event)
Bài 13: KIỂM TRA CUỐI KHÓA

Hình thức kiểm tra: Tại lớp hoặc cho đề tài về nhà làm bài nộp cho Giáo viên.

Tên môn học: Nhập môn lập trình web với ASP.Net

Thời gian học: 1 tháng, tuần 3 buổi, 1 buổi 2h.

4. Mục đích môn học:
Giúp học viên nắm vững các kỹ thuật cơ bản xây dựng giao diện Web

5. Yêu cầu:
Dành cho tất cả học viên đã học qua lớp: Lập trình Client – side hoặc trình độ tương đương.

6. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Tổng quan về ASP.NET

Cài đặt cấu hình Web Server
Tìm hiểu môi trường phát triển ứng dụng web với Visual Studio.Net 2005 (Visual Studio.Net 2008)
Giới thiệu về ASP.NET
Bài 2: Web Server

Internet Information Services
Cài đặt Web Server
Cấu hình Internet Information Services
Tạo các ứng dụng trên IIS
Bài 3: Thao tác tạo ứng dụng web ASP.NET

Làm quen với các thành phần giao diện trên màn hình VS.Net
Tạo ứng dụng web đầu tiên
Tổ chức lưu trử ứng dụng web
Bài 4: Xây dựng giao diện Web với HTML Server Controls

Giới thiệu ASP.NET
Web Server Contronls
Bài 5: Xây dựng giao diện Web với HTML Server Controls (tiếp theo)

HTML Controls
HTML Server Controls
Bài 6: ASP.Net Control

ASP.Net page
Tìm hiểu lớp cơ sở Web Control
Cấu trúc Unit
Bài 7: ASP.Net Control (Tiếp theo)

Điều khiển cơ bản
Điều khiển kiểm tra dữ liệu
Đối tượng ViewState
Bài 8: Xây dựng giao diện Web với Web Server Controls

ASP.NET Page
Các điều khiển cơ bản
Bài 9: Xây dựng giao diện Web với Web Server Controls (tiếp theo)

Các điều khiển kiểm tra dữ liệu
Một số điều khiển khác
Đối tượng ViewState
Bài 10: Master Pages

Tạo Master Page
Sử dụng Master Page
Nested Master Page
Bài 11: Themes

Cascading Style Sheets – CSS
Tìm hiểu Themes
Bài 12: Themes (tiếp theo)

Tạo và sử dụng Themes
Cấu hình Themes trong web.config
Bài 13: KIỂM TRA CUỐI KHÓA

Hình thức kiểm tra: Tại lớp hoặc cho đề tài về nhà làm bài nộp cho Giáo viên.

Tên môn học: Kỹ thuật lập trình web với ASP.Net

Thời gian học: 2 tháng, tuần 3 buổi, 1 buổi 2h.

1. Mục đích môn học:

Giúp học viên nắm vững các kỹ thuật xây dựng web hoàn chỉnh

2. Yêu cầu:

Dành cho tất cả học viên đã học qua lớp: Nhập môn lập trình web với ASP.Net và lớp lập trình quản lý với ADO.net hoặc trình độ tương đương.

3. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Điều khiển liên kết dữ liệu GridView

Giới thiệu
Thiết kế GridView
Định dạng lưới
Bài 2: Điều khiển liên kết dữ liệu GridView (Tiếp theo)

Sắp xếp trên lưới
Xử lý phân trang
Bài 3: Điều khiển liên kết dữ liệu GridView (Tiếp theo)

Tùy biến các cột
Cập nhật dữ liệu
Một số kỹ thuật khác
Bài 4: Điều khiển liên kết dữ liệu DetailView

Thiết kế DetailView
Tùy biến Field
Bài 5: Điều khiển liên kết dữ liệu FromView

Thiết kế FromView
Thao tác trên FromView
Bài 6: Điều khiển liên kết dữ liệu DataList

Sử dụng DataList để hiển thị dữ liệu
Cập nhật dữ liệu với DataList
Bài 7: Điều khiển liên kết dữ liệu

Điều khiển Repeater
Bài 8: Điều khiển liên kết dữ liệu (tiếp theo)

Điều khiển AccessDataSource
Bài 9: Xây dựng User Controls

Giới thiệu
Tạo User Controls
Bài 10: Sử dụng User Controls

Giới thiệu
Sử dụng User Controls
Bài 11: Sử dụng User Controls (tiếp theo)

Tạo phương thức cho User Controls
Tạo sự kiện cho User Controls
Xử lý User Controls trên trang Web
Bài 12: Xây dựng và quản lý ứng dụng web

Các đối tượng quản lý ứng dụng web
Master Page
Bài 13: Xây dựng và quản lý ứng dụng web (tiếp theo)

Site Navigation Controls
Bài 14: Xây dựng và quản lý ứng dụng web (tiếp theo)

Themes
Skins
Bài 15: Xây dựng và quản lý đối tượng

Đối tượng Respons
Đối tượng Request
Bài 16: Xây dựng và quản lý đối tượng (Tiếp theo)

Đối tượng Application
Đối tượng Session
Bài 17: Xây dựng và quản lý đối tượng (Tiếp theo)

Đối tượng Server
Bài 18: Xây dựng và quản lý đối tượng (Tiếp theo)

Giới thiệu đối tượng Cookies
làm việc với Cookies
Bài 19: Xây dựng tập tin quản lý và cấu hình ứng dụng

Global.aspx
Web.config
Website Administration Tool (WAT)
Bài 20: Tổ chức ứng dụng

Tổ chức ứng dụng
Xây dựng ứng dụng
Bài 21: Điều khiển Navigation

SiteMap
SiteMapPath
Bài 22: Điều khiển Navigation (tiếp theo)

Menu
TreeView
Bài 23: Tối ưu hóa xử lý tương tác với Web Service, Ajax

Tìm hiểu và sử dụng Web Service
Tìm hiểu và sử dụng Ajax
Bài 24: Ôn cuối khóa

Bài 25: KIỂM TRA CUỐI KHÓA

Hình thức kiểm tra: Tại lớp hoặc cho đề tài về nhà làm bài nộp cho Giáo viên.

Tên môn học: Đồ án thực tế web với ASP.Net

Thời gian: 1 tháng, tuần 3 buổi, 1 buổi 2h.

Mục đích môn học:
Giúp học viên tổng kết các kiến thức đả học, xây dựng một web hoàn chỉnh
Yêu cầu:
Dành cho tất cả học viên đã học qua lớp: Kỹ thuật lập trình web với ASP.Net hoặc trình độ tương đương.
Nội dung chi tiết:
Áp dụng các kiến thức đã học để xây dựng moat trang web hoàn chỉnh

Trung tâm tin học BẢO NGHIỆP Đào tạo tin học ứng dụng - Tin học kỹ thuật - Tin học mỹ thuật chuyên nghiệp Thường xuyên khai giảng khóa mới: tin học cơ bản, tin học nâng cao, Thiết kế đồ họa, Khóa học Corel, Khóa học Illustrator, Khóa học Photoshop, Khóa học Autoad, Khóa học 3d max, Khoa học thiết kế khuôn mẫu Creo/Prametric 3.0 ... Cơ sở 1: số 27 đường CN6, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM Cơ sở 2: 168 Trần thanh mại, Kp2, Phường tân tạo A, quận Bình Tân. TPHCM ĐT: 0989.13.58.13 

Hotline: 0989.13.58.13
Gọi điện
Zalo