Khóa học lập trình Website PHP

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC PHP

Tên môn học: PHP cơ bản.

Thời gian học: 1 tháng, tuần 3 buổi, 1 buổi 2h.

1. Mục đích môn học:

Làm quyen với ngôn ngữ PHP

2. Yêu cầu:

Dành cho tất cả học viên đã học qua lớp: Lập trình Client – side hoặc trình độ tương đương

Nội dung chi tiết:

Bài 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ỨNG DỤNG WEB

 • Giới thiệu
 • Cơ chế web

Bài 2: GIỚI THIỆU VỀ PHP

 • Lịch sử hình thành
 • Đặc điểm

Bài 3: Wamp Server

 • Giới thiệu về Wamp Server
 • Cài đặt Wamp Server

Bài 4: ỨNG DỤNG PHP

 • Cách tổ chức và lưu trử ứng dụng
 • Các thao tác cơ bản

Bài 5: ỨNG DỤNG ĐẦU TIÊN

 • Môi trường lập trình
 • Tạo mới một ứng dụng
 • Tạo mới và thực thi một trang
 • Các đối tượng thường dùng

Bài 6: BIẾN

 • Khái niệm
 • Khai báo và gán giá trị cho biến
 • Phạm vi hoạt động của biến
 • Lớp – Đối tượng (class – opject)

Bài 7: HẰNG

 • Khai báo
 • Sử dụng

Bài 8: KIỂU DỮ LIỆU

 • Kiểu dữ liệu – mô tả
 • Chuyển đổi dữ liệu

Bài 9: CÁC TOÁN TỬ

 • Toán tử số học
 • Toán tử nối chuổi
 • Toán tử gán kết hợp

Bài 10: CÁC TOÁN TỬ (Tiếp theo)

 • Toán tử so sánh
 • Toán tử luận lý

Bài 11: CÁC TOÁN TỬ (Tiếp theo)

 • Tham chiếu
 • Toán tử Error @

Bài 12: ÔN TẬP

Bài 13: KIỂM TRA CUỐI KHÓA

Hình thức kiểm tra: Tại lớp hoặc cho đề tài về nhà làm bài nộp cho Giáo viên.

Trung tâm tin học BẢO NGHIỆP Đào tạo tin học ứng dụng - Tin học kỹ thuật - Tin học mỹ thuật chuyên nghiệp Thường xuyên khai giảng khóa mới: tin học cơ bản, tin học nâng cao, Thiết kế đồ họa, Khóa học Corel, Khóa học Illustrator, Khóa học Photoshop, Khóa học Autoad, Khóa học 3d max, Khoa học thiết kế khuôn mẫu Creo/Prametric 3.0 ... Cơ sở 1: số 27 đường CN6, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM Cơ sở 2: 168 Trần thanh mại, Kp2, Phường tân tạo A, quận Bình Tân. TPHCM ĐT: 0989.13.58.13 

Hotline: 0989.13.58.13
Gọi điện
Zalo