TIN HỌC

Khóa học lập trình C#

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LẬP TRÌNH C # Tên môn học: Nhập Môn Lập Trình C# Thời gian học: 1 tháng, tuần 3 buổi, 1 buổi 2h. 1. Mục đích môn học: Khóa học được thiết kế dành cho những người chưa từng biết qua các ngôn ngữ lập tŕnh, …

Xem tiếp

Khóa học lập trình VB.NET

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LẬP TRÌNH VB.NET Tên môn học: Nhập Môn Lập Trình VB.NET Thời gian học: 1 tháng, tuần 3 buổi, 1 buổi 2h. 1. Mục đích môn học: Khóa học được thiết kế dành cho những người chưa từng biết qua các ngôn ngữ lập tŕnh, giúp …

Xem tiếp

Khóa học Dreamweaver – Thiết kế Website

Khóa học Dreamweaver khai giảng hàng tuần học DreamweaverMacromedia Dreamweaver là trình biên soạn HTML chuyên nghiệp dùng để thiết kế, viết mã và phát triển website cùng các trang web và các ứng dụng web. Cho dù bạn có thích thú với công việc viết mã HTML thủ công …

Xem tiếp

Khóa học lập trình Website PHP

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC PHP Tên môn học: PHP cơ bản. Thời gian học: 1 tháng, tuần 3 buổi, 1 buổi 2h. 1. Mục đích môn học: Làm quyen với ngôn ngữ PHP 2. Yêu cầu: Dành cho tất cả học viên đã học qua lớp: Lập trình Client – …

Xem tiếp

Khóa học cơ sở dữ liệu SQL Server

Microsoft SQL Server Tên môn học: Thao tác lệnh cơ bản Thời gian học: 1 tháng, tuần 3 buổi, 1 buổi 2h. 1. Mục đích môn học: Giúp học viên nắm vững các kỹ thuật hệ quản trị Sql Server 2. Yêu cầu: Dành cho tất cả học viên đã …

Xem tiếp

Khóa học lập trình Website ASP.NET

ĐỀ CƯƠNG ASP.NET Tên môn học: Lập trình Client – side Thời gian học: 1 tháng, tuần 3 buổi, 1 buổi 2h. 1. Mục đích môn học: Giúp học viên nắm vững các kỹ thuật lập trình web ở Client – side 2. Yêu cầu: Dành cho tất cả học …

Xem tiếp
Hotline: 0989.13.58.13
Gọi điện
Zalo