Học autocad

Tài liêu nghiên cứu thêm khóa học Autocad. Ngoài những kiến thức được giáo viên hướng dẫn trên lớp. Các bạn học viên cũng như người có nhu cầu có thể tham khảo thêm để nâng cao trình độ vẽ autocad của mình

Bài 1: Nhập môn Autocad

Chào mừng các bàn đang đến với khoa học Autocad 1. Khởi động Autocad: C1: Nhấn Start – Programs – Autodesk – AutoCAD C2: Nhấn Double lên shortcut AutoCAD 2008 2. Tạo mới một tập tin bản vẽ với phần mềm Autocad: Khi khởi động AutoCAD lên, chọn mục Start …

Xem tiếp

Bài 2: Các lệnh vẽ cơ bản Autocad

Các lệnh vẽ cơ bản trong khóa học Autocad 1. Lệnh Rectangle – REC: dung vẽ hình chữ nhật 2. Lệnh Circle – C: dung vẽ hình tròn Gỏ C enter Có 6 cách vẽ hình tròn: • C1: vẽ theo tâm và bán kính • C2: vẽ theo tâm …

Xem tiếp

Bài 7: Ghi kích thước trong Autocad

Thao tác ghi kích thước trong khóa học Autocad 1. Các thao tác hỗ trợ khi vẽ autocad Grid – F7: Tắt mở lưới vẽ Prolar – F10: định hướng vẽ theo một góc Otrack – F11: định vị phương tại vị trí bắt điểm 2. Ghi kích thước trong …

Xem tiếp

Bài 9: LỚP – LAYER Trong Autocad

LỚP – LAYER Trong khóa học Autocad 1. Tạo mới lớp trong phần mềm Autocad Lệnh Layer – LA: dùng tạo lớp mới Gỏ LA Enter Nhấn nút New Name: đặt tên cho lớp , Vd: Net_chinh, Net_phu, Kich_thuoc, Mat_cat . . . Color: Chọn màu nét vẽ Linetype: chọn …

Xem tiếp

Bài 10: Khối – Block Autocad

Bài tập về Khối – Block trong khóa học Autocad 1. Lệnh Block – B: dùng tạo khối trong Autocad Gỏ B enter hoặc chọn menu Draw – Block – Make Name: đặt tên cho khối Objects: chọn đối tượng làm Block Base point: chọn điểm chèn Ok 2. Lệnh …

Xem tiếp
Hotline: 0989.13.58.13