Khóa học Illustrator – Bài tập làm thêm

Khóa học Adobe Illustrator khai giảng hàng tuần

Ngoài hệ thống bài tập thưc hành trên lớp theo giáo trình được hướng dẫn trực tiếp của giáo viên. Chúng tôi tổng hợp thêm một số bài tập cho các bạn làm thêm để nâng cao kỹ năng, thao tác và tư duy trong công việc thiết kế của mình.

Hotline: 0989.13.58.13