Tin học cơ bản – Microsoft WinDows 7

Bài 04: Windows Explorer

1. Giới thiệu Windows Explorer trong tin học cơ bản Windows Explorer là một công cụ hữu ích của windows, giúp thực hiện các thao táo về ổ đĩa – Drive, thư mục – Folder, tập tin – File… 2. Khởi động: C1: Nhấn vào công cụ Windows Explorer trên thanh Taskbar. …

Xem tiếp

Bài 05: Winrar – Winzip

1. Giới thiệu nén trong tin học cơ bản WinRAR hoặc Winzip là một ứng dụng chạy trên windows, giúp nén và giải nén tập tin, thư mục. Chương trình này không có sẵn trong windows, phải cài đặt vào máy. Ý nghĩa của việc nén: Làm giảm kích thước của …

Xem tiếp

Bài 06: Control Panel

1. Giới thiệu Control Panel trong tin học cơ bản Control Panel là một tiện ích của windows, chứa các công cụ giúp cài đặt, quản lý thiết bị, các tham số hệ thống cho máy… 2. Vào control panel: Nhấn Start –Control Panel 3. Xem và điều chỉnh ngày giờ …

Xem tiếp

Bài 08: Notepad

1. Giới thiệu Notepad tin học cơ bản Notepad là một ứng dụng của Windows, giúp tạo nhanh các tập tin đơn giản dạng Text (*.txt). Bài học này giúp các bạn làm quen với việc tạo các tập tin đơn giản, tập cách lưu trữ tập tin. 2. Khởi động: …

Xem tiếp

Bài 09: Wordpad

1. Giới thiệu Wordpad tin học cơ bản Wordpad là một ứng dụng có sẵn của Windows, giúp tạo các tập tin dạng document (*.Doc), có thể định dạng văn bản đẹp hơn so với Notepad. 2. Khởi động: Nhấn Start – All Programs – Accessories – Wordpad 3. Tạo mới …

Xem tiếp
Hotline: 0989.13.58.13