Thiết kế đồ họa – Kỹ thuật in

Khóa học thiết kế đồ họa – Hướng dẫn in ấn

Tổng hợp một số bài tập dàn trang in ấn và có hướng dẫn chi tiết cho các bạn chuyên ngành thiết kế đồ họa tham khảo.

Hotline: 0989.13.58.13