Trang chủ / Tag Archives: Hoc autocad

Tag Archives: Hoc autocad

Bài 1: Nhập môn Autocad

Chào mừng các bàn đang đến với khoa học Autocad 1. Khởi động Autocad: C1: Nhấn Start – Programs – Autodesk – AutoCAD C2: Nhấn Double lên shortcut AutoCAD 2008 2. Tạo mới một tập tin bản vẽ với phần mềm Autocad: Khi khởi động AutoCAD lên, chọn mục Start …

Xem tiếp

Bài 2: Các lệnh vẽ cơ bản Autocad

Các lệnh vẽ cơ bản trong khóa học Autocad 1. Lệnh Rectangle – REC: dung vẽ hình chữ nhật 2. Lệnh Circle – C: dung vẽ hình tròn Gỏ C enter Có 6 cách vẽ hình tròn: • C1: vẽ theo tâm và bán kính • C2: vẽ theo tâm …

Xem tiếp

Bài 7: Ghi kích thước trong Autocad

Thao tác ghi kích thước trong khóa học Autocad 1. Các thao tác hỗ trợ khi vẽ autocad Grid – F7: Tắt mở lưới vẽ Prolar – F10: định hướng vẽ theo một góc Otrack – F11: định vị phương tại vị trí bắt điểm 2. Ghi kích thước trong …

Xem tiếp

Bài 9: LỚP – LAYER Trong Autocad

LỚP – LAYER Trong khóa học Autocad 1. Tạo mới lớp trong phần mềm Autocad Lệnh Layer – LA: dùng tạo lớp mới Gỏ LA Enter Nhấn nút New Name: đặt tên cho lớp , Vd: Net_chinh, Net_phu, Kich_thuoc, Mat_cat . . . Color: Chọn màu nét vẽ Linetype: chọn …

Xem tiếp

Bài 10: Khối – Block Autocad

Bài tập về Khối – Block trong khóa học Autocad 1. Lệnh Block – B: dùng tạo khối trong Autocad Gỏ B enter hoặc chọn menu Draw – Block – Make Name: đặt tên cho khối Objects: chọn đối tượng làm Block Base point: chọn điểm chèn Ok 2. Lệnh …

Xem tiếp