Bài 3: Dàn trang in Catalogue sản phẩm đặc trưng

Ứng dụng các kiến thức đã học, dàn trang in sản phẩm Catalogue in bốn màu. Kích thước thành phẩm 21cm x 29.7cm, số trang là 12 trang cả bìa, bìa và ruột cùng loại giấy. Hoàn thiện đóng gáy theo chiều 29.7cm

Yêu cầu

  • Thực hiện trên phần mềm CorelDraw
  • Bảo đảm chính xác các yêu cầu về in ấn và thành phẩm
  • Bảo đảm các yêu cầu về tính kinh tế

Thực hiện theo các hướng dẫn sau

Phân tích yêu cầu đề bài:
+ Thể hiện bằng kích thước khổ in trên phần mềm CorelDraw
+ Từ khổ thành phẩm xác định kích thước thiết kế
+ Xác định khổ in và số tay in, vị trí các trang trên các tay in
+ Xác định các khoảng cách chừa lề và bắt nhíp
+ Xác định vị trí cắt thành phẩm và đặt các thước dàn trang trên khổ in
+ Xác định kiểu in và dàn các tờ thành phẩm lên khổ in.

Xác định kích thước thiết kế: Dựa vào các yếu tố sau để xác định kích thước thiết kế
+ Kích thước thành phẩm 21cm x 29.7cm
+ Đóng gáy kim chiều 29.7cm, mở đôi theo chiều 21cm thành kích thước 29.7cm x 42cm
+ Cộng thêm các khoảng cách giãn nền thành kích thước thiết kế thực tế là 30.2cm x 42.5cm

Xác định khổ in: Khổ thành phẩm yêu cầu là 29.7cm x 42cm, dựa vào các yếu tố sau để xác định khổ in
+ Các yếu tố an toàn trong quá trình in và thành phẩm
+ Các yếu tố tiết kiệm phim in, công in cũng như thời gian sản xuất
+ Các khổ giấy in và máy in hiện có trên thị trường
+ Yếu tố số lượng thành phẩm được sản xuất
+ Số trang in cho sản phẩm
+ Xác định khổ in tối ưu trong trường hợp này là khổ 65cm x 86cm

Xác định số tay in: Kích thước thành phẩm catalogue sau khi trải rộng là 29.7cm x 42cm, dựa vào các yếu tố sau
+ Mỗi tờ 29.7cm x 42cm in được bốn trang
+ Catalogue cần 12 trang cả bìa (bìa và ruột cùng loại giấy), cần 3 tờ 29.7cm x 42cm
+ Khổ in được xác định là khổ 65cm x 86cm, mỗi tờ in được 4 tờ 29.7cm x 42cm
+ Xác định catalogue sẽ được in bằng 2 tay in: Tay in 1 in ở khổ 65cm x 86cm. Tay in 2 in ở khổ 43cm x 65cm

 

 

Xác định các khoảng cách chừa lề trên tay in 1: Khổ in được chia các khoảng cách chừa lề như sau
+ Trên khổ in chiều 65cm dàn hai tờ thành phẩm theo chiều 29.7cm, dư 5.6cm chừa lề mỗi lề 2cm và khoảng cách 1.6cm giữa hai tờ thành phẩm
+ Trên khổ in chiều 86cm dàn hai tờ thành phẩm theo chiều 42cm, dư 2cm chừa lề mỗi khoảng cách 0.5cm và 1cm cho khoảng cách giữa hai tờ thành phẩm

Xác định chiều nhíp và kiểu in trên tay in 1
+ Một tay in khổ 65cm x 86cm in được bốn tờ thành phẩm (29.7cm x 42cm)
+ Mỗi quyển catalogue cần 2 tờ thành phẩm nên tay in 1 in được phần ruột cho hai quyển catalogue.
+ Chiều bắt nhíp được xác định là chiều 86cm
+ Xác định kiểu in của tay in 1 là in trở, không trở nhíp

Xác định các thước cắt thành phẩm trên tay in 1
+ Xác lập các thước cắt thành phẩm sau khi hoàn thành công đoạn in cho tay in 1
+ Các thước cắt thành phẩm trùng với kích thước thành phẩm của sản phẩm
+ Sau khi xác định vị trí các thước cắt thành phẩm, đặt các ký hiệu cắt thành phẩm trên tay in 1

Xác định vị trí, chiều và hướng các trang catalogue trên tay in 1
+ Kích thước thành phẩm yêu cầu là 29.7cm x 42cm
+ Kích thiết kế sau khi giãn nền được xác định là 20.5cm x 60.5cm
+ Khổ in được xác định là khổ 65cm x 86
+ Chiều bắt nhíp là chiều 86cm và kiểu in được xác định là in trở không trở nhíp
+ Thực hiện thao tác xếp giấy và lồng các tay giấy đã xếp để định số trang
+ Chú ý: Mỗi tay in in được 16 trang và tờ bìa (được in trên tay 2) lồng phía bên ngoài
+ Xác định được vị trí, chiều và hướng các trang dàn trên tay in 1 như sau

Xác định vị trí đặt thước dàn trang trên tay in 1
+ Do kích thước thiết kế giãn rộng hơn khổ thành phẩm 0.5cm, xác định lại vị trí đặt các thước để dàn trang
+ Giãn rộng thước cắt thành phẩm về hai chiều mỗi chiều 0.25cm

Dàn các trang đã thiết kế lên tay in 1
+ Đặt các trang đã thiết kế lên tay in 1 theo đúng số trang, vị trí, chiều và hướng các trang như đã xác định

Xác định các khoảng cách chừa lề trên tay in 2
+ Khổ in của tay in 2 được xác định là khổ 43cm x 65cm
+ Mỗi tay in 2 in được hai tờ bìa
+ Trên chiều 65cm chừa lề tương tự như trên tay in 1
+ Trên chiều 43cm dàn một tờ thành phầm theo chiều 42cm. Dư 1cm, chừa hai lề mỗi lề 0.5cm

Xác định chiều bắt nhíp và kiểu in trên tay in 2
+ Một tay in khổ 43cm x 65cm in được hai tờ bìa
+ Chiều bắt nhíp được xác định là chiều 43cm
+ Xác định kiểu in của tay in 2 là in trở, có trở nhíp

Xác định thước cắt thành phẩm trên tay in 2
+ Xác lập các thước cắt thành phẩm sau khi hoàn thành công đoạn in cho tay in 2
+ Các thước cắt thành phẩm trùng với kích thước thành phẩm của sản phẩm
+ Sau khi xác định vị trí các thước cắt thành phẩm, đặt các ký hiệu cắt thành phẩm trên tay in 2

Xác định vị trí, chiều và hướng các trang trên tay in 2
+ Thực hiện tương tự như đã làm trên tay in 1
+ Chú ý: Mỗi tay in in được 16 trang và tờ bìa (được in trên tay 2) lồng phía bên ngoài
+ Xác định được vị trí, chiều và hướng các trang dàn trên tay in 1 như sau

Xác định vị trí thước dàn trang trên tay in 2
+ Do kích thước thiết kế giãn rộng hơn khổ thành phẩm 0.5cm, xác định lại vị trí đặt các thước để dàn trang
+ Giãn rộng thước cắt thành phẩm về hai chiều mỗi chiều 0.25cm

Dàn các trang bìa đã thiết kế lên tay in 2
+ Đặt các trang đã thiết kế lên tay in 2 theo đúng số trang, vị trí, chiều và hướng các trang như đã xác định

Trung tâm tin học BẢO NGHIỆP Đào tạo tin học ứng dụng - Tin học kỹ thuật - Tin học mỹ thuật chuyên nghiệp Thường xuyên khai giảng khóa mới: tin học cơ bản, tin học nâng cao, Thiết kế đồ họa, Khóa học Corel, Khóa học Illustrator, Khóa học Photoshop, Khóa học Autoad, Khóa học 3d max, Khoa học thiết kế khuôn mẫu Creo/Prametric 3.0 ... Cơ sở 1: số 27 đường CN6, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM Cơ sở 2: 168 Trần thanh mại, Kp2, Phường tân tạo A, quận Bình Tân. TPHCM ĐT: 0989.13.58.13 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Hotline: 0989.13.58.13
Gọi điện
Zalo