Bài 4: Dàn trang in sản phẩm Catalogue in bốn màu

Ứng dụng các kiến thức đã học, dàn trang in sản phẩm Catalogue in bốn màu. Kích thước thành phẩm 20cm x 25.7cm, số trang là 28 trang cả bìa, bìa và ruột cùng loại giấy. Hoàn thiện đóng gáy theo chiều 25.7cm

Yêu cầu

  • Thực hiện trên phần mềm CorelDraw
  • Bảo đảm chính xác các yêu cầu về in ấn và thành phẩm
  • Bảo đảm các yêu cầu về tính kinh tế

Thực hiện theo các hướng dẫn sau

Phân tích yêu cầu đề bài:
+ Thể hiện bằng kích thước khổ in trên phần mềm CorelDraw
+ Từ khổ thành phẩm xác định kích thước thiết kế
+ Xác định khổ in và số tay in, vị trí các trang trên các tay in
+ Xác định các khoảng cách chừa lề và bắt nhíp
+ Xác định vị trí cắt thành phẩm và đặt các thước dàn trang trên khổ in
+ Xác định kiểu in và dàn các tờ thành phẩm lên khổ in.

Xác định kích thước thiết kế: Dựa vào các yếu tố sau để xác định kích thước thiết kế
+ Kích thước thành phẩm 20cm x 25.7cm
+ Đóng gáy kim chiều 25.7cm, mở đôi theo chiều 20cm thành kích thước 25.7cm x 40cm
+ Cộng thêm các khoảng cách giãn nền thành kích thước thiết kế thực tế là 30.2cm x 40.5cm

Xác định khổ in: Khổ thành phẩm yêu cầu sau khi trải rộng là 25.7cm x 40cm, dựa vào các yếu tố sau để xác định khổ in
+ Các yếu tố an toàn trong quá trình in và thành phẩm
+ Các yếu tố tiết kiệm phim in, công in cũng như thời gian sản xuất
+ Các khổ giấy in và máy in hiện có trên thị trường
+ Yếu tố số lượng thành phẩm được sản xuất
+ Số trang in cho sản phẩm
+ Xác định khổ in tối ưu trong trường hợp này là khổ 60cm x 84cm

Xác định số tay in: Kích thước thành phẩm catalogue sau khi trải rộng là 25.7cm x 40cm, dựa vào các yếu tố sau
+ Mỗi tờ 25.7cm x 40cm in được bốn trang
+ Catalogue cần 28 trang cả bìa (bìa và ruột cùng loại giấy), cần 7 tờ 29.7cm x 40cm
+ Khổ in được xác định là khổ 60cm x 84cm, mỗi tờ in được 4 tờ 25.7cm x 40cm
+ Xác định catalogue sẽ được in bằng 3 tay in: Tay in 1và 2 in ở khổ 65cm x 86cm. Tay in 3 in ở khổ 42cm x 65cm

Xác định các khoảng cách chừa lề trên tay in 1: Khổ in được chia các khoảng cách chừa lề như sau
+ Trên khổ in chiều 60cm dàn hai tờ thành phẩm theo chiều 25.7cm, dư 8.6cm chừa lề mỗi mỗi lề 3.5cm và khoảng cách 1.6cm giữa hai tờ thành phẩm
+ Trên khổ in chiều 84cm dàn hai tờ thành phẩm theo chiều 40cm, dư 4cm chừa lề mỗi khoảng cách 1.5cm và 1cm cho khoảng cách giữa hai tờ thành phẩm

Xác định chiều nhíp và kiểu in trên tay in 1
+ Một tay in khổ 60cm x 84cm in được bốn tờ thành phẩm (20.7cm x 40cm)
+ Tay in 1 in được 4tờ ruột cho cùng một quyển catalogue (còn thiếu 3 tờ ruột và tờ bìa).
+ Chiều bắt nhíp được xác định là chiều 84cm
+ Xác định kiểu in của tay in 1 là in dạng AB (In mặt trước và mặt sau khác nhau không in trở)

Xác định các thước cắt thành phẩm trên tay in 1A
+ Xác lập các thước cắt thành phẩm sau khi hoàn thành công đoạn in cho tay in 1
+ Các thước cắt thành phẩm trùng với kích thước thành phẩm của sản phẩm
+ Sau khi xác định vị trí các thước cắt thành phẩm, đặt các ký hiệu cắt thành phẩm trên mặt A

Xác định các thước cắt thành phẩm trên tay in 1B
+ Thực hiện tương tự mặt A để xác định vị trí đặt các ký hiệt cắt thành phẩm cho mặt B

Xác định vị trí, chiều và hướng các trang catalogue trên tay in 1A
+ Kích thước thành phẩm yêu cầu sau khi trải rộng là 25.7cm x 40cm
+ Kích thiết kế sau khi giãn nền được xác định là 26.2cm x 40.5cm
+ Khổ in được xác định là khổ 60cm x 84
+ Chiều bắt nhíp là chiều 84cm và kiểu in được xác định là in AB
+ Thực hiện thao tác xếp giấy và lồng các tay giấy đã xếp để định số trang
+ Chú ý: Mỗi tay in in được 16 trang, xếp ba tay với tờ bìa được lồng bên ngoài
+ Xác định được vị trí, chiều và hướng các trang dàn trên tay in 1A như sau

Thực hiện tương tự (lật trở mặt sau của tờ giấy xếp theo chiều nhíp), xác định vị trí, chiều và hướng các trang dàn trên tay 1B như sau

Xác định vị trí đặt thước dàn trang trên tay in 1
+ Do kích thước thiết kế giãn rộng hơn khổ thành phẩm 0.5cm, xác định lại vị trí đặt các thước để dàn trang
+ Giãn rộng thước cắt thành phẩm về hai chiều mỗi chiều 0.25cm trên hai mặt A và B của tay in 1

Dàn các trang đã thiết kế lên tay in 1mặt A
+ Đặt các trang đã thiết kế lên mặt A theo đúng số trang, vị trí, chiều và hướng các trang như đã xác định

Dàn các trang đã thiết kế lên tay in 1mặt B
+ Thực hiện tương tự cho mặt B

Xác định các khoảng cách chừa lề trên tay in 2
+ Khổ in của tay in 2 được xác định là khổ 60cm x 84cm
+ Mỗi tay in bốn tờ 25.7cm x 40cm
+ Trên chiều 65cm chừa lề tương tự như trên tay in 1
+ Trên chiều 84cm chừa lề tương tự trên tay in 1

Xác định chiều bắt nhíp và kiểu in trên tay in 2
+ Một tay in khổ 60cm x 84cm in được 4 tờ ruột (2 quyển)
+ Chiều bắt nhíp được xác định là chiều 84cm
+ Xác định kiểu in của tay in 2 là in trở, không trở nhíp

Xác định thước cắt thành phẩm trên tay in 2
+ Xác lập các thước cắt thành phẩm sau khi hoàn thành công đoạn in cho tay in 2
+ Các thước cắt thành phẩm được xác định tương tự trên hai mặt của tay in 1

Xác định vị trí, chiều và hướng các trang trên tay in 2
+ Thực hiện tương tự như đã làm trên tay in 1
+ Chú ý: Tay in 2 lồng phía trong tay in 1
+ Xác định được vị trí, chiều và hướng các trang dàn trên tay in 2 như sau

Xác định vị trí thước dàn trang trên tay in 2
+ Do kích thước thiết kế giãn rộng hơn khổ thành phẩm 0.5cm, xác định lại vị trí đặt các thước để dàn trang
+ Giãn rộng thước cắt thành phẩm về hai chiều mỗi chiều 0.25cm

Dàn các trang đã thiết kế lên tay in 2
+ Đặt các trang đã thiết kế lên tay in 2 theo đúng số trang, vị trí, chiều và hướng các trang như đã xác định

Xác định các khoảng cách chừa lề trên tay in 3 (in bìa)
+ Khổ in của tay in 3 được xác định là khổ 42cm x 60cm
+ Mỗi tay in hai tờ 25.7cm x 40cm
+ Trên chiều 42cm dàn một tờ thành phẩm theo chiều 40. Dư 2cm chừa hai lề mỗi lề 1cm
+ Trên chiều 60cm chừa lề tương tự trên tay in 1 và 2

Xác định chiều bắt nhíp và kiểu in trên tay in 3
+ Một tay in khổ 42cm x 60cm in được 2 tờ bìa (2 quyển)
+ Chiều bắt nhíp được xác định là chiều 42cm
+ Xác định kiểu in của tay in 3 là in trở, có trở nhíp

Xác định thước cắt thành phẩm trên tay in 3
+ Xác lập các thước cắt thành phẩm sau khi hoàn thành công đoạn in cho tay in 3
+ Các thước cắt thành phẩm trùng với kích thước thành phẩm của sản phẩm
+ Đặt các ký hiệu pha cắt thành phẩm

Xác định vị trí, chiều và hướng các trang trên tay in 3
+ Thực hiện tương tự như đã làm trên tay in 1và 2
+ Chú ý: Tay in 3 in tờ bìa lồng phía ngoài hai tay in ruột
+ Xác định được vị trí, chiều và hướng các trang dàn trên tay in 3 như sau

Xác định vị trí thước dàn trang trên tay in 3
+ Do kích thước thiết kế giãn rộng hơn khổ thành phẩm 0.5cm, xác định lại vị trí đặt các thước để dàn trang
+ Giãn rộng thước cắt thành phẩm về hai chiều mỗi chiều 0.25cm

Dàn các trang bìa đã thiết kế lên tay in 3
+ Đặt các trang đã thiết kế lên tay in 3 theo đúng số trang, vị trí, chiều và hướng các trang như đã xác định

 

Trung tâm tin học BẢO NGHIỆP Đào tạo tin học ứng dụng - Tin học kỹ thuật - Tin học mỹ thuật chuyên nghiệp Thường xuyên khai giảng khóa mới: tin học cơ bản, tin học nâng cao, Thiết kế đồ họa, Khóa học Corel, Khóa học Illustrator, Khóa học Photoshop, Khóa học Autoad, Khóa học 3d max, Khoa học thiết kế khuôn mẫu Creo/Prametric 3.0 ... Cơ sở 1: số 27 đường CN6, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM Cơ sở 2: 168 Trần thanh mại, Kp2, Phường tân tạo A, quận Bình Tân. TPHCM ĐT: 0989.13.58.13 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0989.13.58.13