Bài 12: Cách Tính giá thành sản phẩm Catalogue

Ứng dụng các kiến thức đã học, tính già thành sản phẩm Catalogue với các số liệu như sau:

  • Kích thước thành phẩm 20cm x 25.7cm
  • Đóng gáy kim chiều 25.7cm và được in bốn màu
  • Số trang là 28 trang cả bìa
  • Bìa in trên giấu Couché 170gms và ruột là Couché 120gms
  • Cán màng mờ mặt ngoài bìa
  • Số lượng 5000 sản phẩm
  • Kết hợp các dữ liệu cho thêm

Yêu cầu

  • Bảo đảm chính xác các yêu cần về in ấn và thành phẩm
  • Bảo đảm các yêu cầu về tính kinh tế
  • Tính giá cho mậi sản phẩm

Thực hiện theo các hướng dẫn sau

Phân tích yêu cầu đề bài
– Thể hiện giá thành catalogue ở số lượng 5000 sản phẩm
– Tính các loại tiền gồm: Tiền giấy, tiền phim, tiền công in, tiền công thiết kế, tiền thành phẩm…vv
– Dựa vào các yếu tố cho sẵn để tính giá thành từng sản phẩm.
Tính tiền giấy: Sản phẩm được in bằng ba tay in và tiền giấy được tính như sau
– Tay in 1: Tiền giấy thực in + Lượng giấy bù hao = 5.6180.000đ
– Tay in 2: Tiền giấy thực in + Lượng giấy bù hao = 2.915.000đ
– Tay in 3: Tiền giấy thực in + Lượng giấy bù hao = 2.090.000đ

Tính tiền phim: Tay in 1 in trên khổ 60cm x 84cm, dạng in AB. Tay in 2 in trên khổ 60cm x 84cm, in dạng in trở. Tay in 3 in trên khổ 42cm x 60cm, dạng in trở. Tiền phim được tính như sau:
– Tay in 1: 60cm x 84cm x 8(phim) x 30đ(giá phim) = 1.209.600đ (dạng in AB)
– Tay in 2: 60cm x 84cm x 4(phim) x 30đ(giá phim) = 604.800đ (in trở)
– Tay in 3: 42cm x 60cm x 4(phim) x 30đ(giá phim) = 302.400đ (in trở)
Tính công in: Tay in 1 số lượng thực in là 5000tờ, tay in 2 số lượng thực in là 2500tờ, tay in 3 số lượng thực in là 2500tờ. Tiền công in được tính như sau:
– Tay in 1: 5000 tờ x 8 (số màu in) x 45đ (giá in) = 1.600.000đ
– Tay in 2: 4 (kẽm) x 300.000đ (giá in) = 1.200.000đ
– Tay in 3: 4 (kẽm) x 250.000đ (giá in) = 1.000.000đ
Tính công thiết kế: Loại tiền này phụ thuộc vào cách tính của từng doanh nghiệp.
– 20cm x 25.7cm x 4 (số màu) x 28 (số trang) x 20đ(giá thiết kế) = 1.151.360đ

Tính công thành phẩm:Công thành phẩm gồn các công đoạn hoàn thiện ấn phẩm sau in, giá tính các công đoạn này phụ thuộc vào số lượng thành phẩm và các doanh nghiệp thành phẩm.
– Tiền cán được tính như sau: 25.7cm x 40cm x 5000 (số lượng thành phẩm) x 1.65đ (giácán mảng mờ) = 8.481.000
– Tiền thành phẩm được tính như sau: 5000 (số lượng thành phẩm) x 370đ (giá thành phẩm) = 1.850.000đ
Tính giá thành sản phẩm
– Tổng số các tiền đã tính: Tiền giấy + tiền phim + tiền công in + tiền công thiết kế + tiền thành phẩm
10.623.000 + 2.116.800 + 3.800.000 + 1.151.360 + 10.331.000 = 28.022.160đ
– Dựa vào hệ số lời cho sẵn để tính được tổng số tiền mới là
28.022.160đ x 1.3 (hệ số lời phụ thuộc vào các doanh nghiệp) = 36.428.808đ
– Tính giá thành mỗi sản phẩm
36.428.808đ : 5000 (tổng số sản phẩm) = 7286đ/mổi sản phẩm
Giá thành trên đã được làm tròn và chưa tính thuế VAT

Trung tâm tin học BẢO NGHIỆP Đào tạo tin học ứng dụng - Tin học kỹ thuật - Tin học mỹ thuật chuyên nghiệp Thường xuyên khai giảng khóa mới: tin học cơ bản, tin học nâng cao, Thiết kế đồ họa, Khóa học Corel, Khóa học Illustrator, Khóa học Photoshop, Khóa học Autoad, Khóa học 3d max, Khoa học thiết kế khuôn mẫu Creo/Prametric 3.0 ... Cơ sở 1: số 27 đường CN6, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM Cơ sở 2: 168 Trần thanh mại, Kp2, Phường tân tạo A, quận Bình Tân. TPHCM ĐT: 0989.13.58.13 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Hotline: 0989.13.58.13
Gọi điện
Zalo